'Ellis voor jou' is aangesloten bij beroepsorganisatie Adiona en Platform Achterhoek

Kindercoach en jongerencoach

Kindercoaching of jongerencoaching is een laagdrempelige, praktische en kortdurende vorm van begeleiding, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren van 8 tot 23 jaar. Het is oplossingsgericht en positief. Deze vorm van coaching is nog redelijk nieuw, maar kan van grote waarde zijn voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) als er een vraag is over jouw opvoeding, je gedrag of jouw ontwikkeling. In een tijd dat veranderingen snel gaan, moet je je vaak aanpassen en dat kan er soms voor zorgen dat je niet lekker in je vel zit. Het is dan goed om samen te kijken wat er anders zou kunnen. Tijdens de coachingsessies kijken we naar de mogelijkheden, de kwaliteiten en de talenten van jou. We maken jouw veerkracht groter en doen vooral meer van wat WEL werkt. Hierdoor leer je de mogelijkheden van jezelf kennen, kan je beter oplossingen bedenken in situaties die lastig zijn en krijgt jouw zelfvertrouwen een boost. Na de sessies kun je weer met meer vertrouwen de wereld in.

Ellis Wassink, kindercoach en jongerencoach Ellis voor jou in Doetinchem.

Aan welke onderwerpen kan met een kindercoach of jongerencoach gewerkt worden?

Ellis Wassink, kindercoach en jongerencoach, schrijft aan haar tafel.

Intakevragenlijst en intakegesprek

Als je de keuze hebt gemaakt om contact met mij op te nemen, zal ik je vragen om een intakevragenlijst in te vullen. Op die manier kom ik al wat te weten over jouw hulpvraag. We zullen dan ook nog een intakegesprek plannen van een uur in mijn praktijkruimte, waarin ik in een ontspannen sfeer graag kennismaak met jou en je ouder(s)/verzorger(s). Tijdens dit gesprek stel ik je vragen, want ik wil graag goed voorbereid aan een coachingstraject beginnen. Door goed te luisteren, probeer ik me een beeld te vormen van jou en jouw gezin. Ik luister zonder oordeel en kijk naar jouw mogelijkheden. Natuurlijk zal ik je ook wat over mijzelf vertellen en mijn manier van coachen.

Coachsessies

We spreken af wanneer de coachingsessies zullen plaatsvinden. Meestal ga ik uit van 1 keer per twee weken. Een sessie duurt een uur. Als het jij dat prettig vindt, mogen je ouder(s)/verzorger(s) bij het eerste gesprek erbij zijn. We spreken af dat alles wat gezegd wordt in zo’n sessie vertrouwelijk is en ik bespreek met jou wat ik aan de ouder(s)/verzorger(s) mag vertellen. Het kan ook zijn dat ik hen vraag om een keer aan een sessie mee te doen, omdat dat belangrijk kan zijn voor jou en jouw hulpvraag. Het kan ook zijn dat ik hen een keer alleen uitnodig, omdat ik een belangrijk onderwerp met ze wil bespreken.

 
Ik begin met het plannen van zes coachsessies en daarna komt de evaluatie. Deze duurt een uur en vindt plaats in mijn praktijkruimte. Mocht het nodig zijn om nog door te gaan met het coachen, dan worden hier afspraken over gemaakt. Hebben de zes sessies geholpen en kan je weer verder, dan sluiten we de coaching af.

Ellis voor jou, kindercoach en jongerencoach, is gevestigd in Doetinchem. Ik, Ellis Wassink, ben met mijn coachpraktijk voor kinderen en jongeren te vinden aan de Aragon 19 in Doetinchem. Je bezoekt mijn coachpraktijk bij mij thuis voor de intake, coachesessies en het evaluatiegesprek. Je bent van harte welkom om in mijn praktijk voor kindercaching en jongerencoaching te komen kijken.

© 2024 Copyright Ellis voor jou